Search Ads | Social Ads | Branding  | Web Design | Programmatic Ads | SEO | App Development

Reklame I Google Search Oglasi

Dogodila se trajna nepovratna promena u kupovnom ponašanju. Vaš kupac pre svake obavljene kupovine koristi Google pretragu kako bi dosao do najtačnijih informacija o proizvodima, uslugama, iskustvima drugih kupaca, poređenju cene i kvalitetu. Nemoguće je zamisliti uspesni digitalni marketing bez plaćenih Google oglasa. Budite prvi na Googlu.

Naš posao je da okrenemo Google oglase u korist Vašeg biznisa i pokažemo Vašu reklamu prvu na pretrazi, i u pravom momentu, kada se donose kupovne odluke. Taj momenat može biti pre poziva ili konverzije. Segmentiraćemo kupce na osnovu njihove namere pokazaćemo im reklame na osnovu Vama bitnih ključnih reči.